ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

ИЗМЕРВАНЕ ФРС

Измерване ФРС от високо квалифицирани експерти. Измерване на всички фактори на работната среда с калибрирани уреди с висока точност.