ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

ИЗМЕРВАНЕ НА ОСВЕТЕНОСТ

Измерване на осветеност на работното място от обучени и квалифицирани експерти. Измерване на осветеност с калибрирани уреди с висока точност.