Изкуствени строителни материали

Изкуствени строителни материали Друга голяма група строителни материали са изкуствените строителни материали. Изкуствените строителни материали се произвеждат от естествени минерални

Прочетете повече

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВИБРАЦИИ – ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВИДОВЕ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВИБРАЦИИ – ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВИДОВЕ

Прочетете повече

ШУМ И ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ КРАЙ ЛЕТИЩА И МАГИСТРАЛИ ОТ ZBUTINFO.COM

Шум и шумово замърсяване на околната среда са едни от най-големите екологични проблеми на нашето време. Основен източник на шум

Прочетете повече

Микроклимат на работното място – видове

Здравейте микроклимат на работното място е още една статия от поредица такива, в които разглеждаме един от основните фактори на

Прочетете повече

ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Здравейте измерване на микроклимат е още една статия от поредица такива, в които разглеждаме един от основните фактори на работната

Прочетете повече

Микроклимат – основни понятия и стойности

Здравейте това е първа статия от поредица такива, в които ще разгледаме един от основните фактори на работната среда –

Прочетете повече

ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СГРАДИ – МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА

МЕТОДИКA ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СГРАДИ

Прочетете повече