ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

ВИБРАЦИИ

Вибрации измерване на всички видове от обучени професионалисти. Измерване на вибрации с уреди с висока точност, отговарящи на всички нормативни изисквания в Република България и Европейски съюз. Измерване на вибраци предавани на цялото тяло. Измерване на вибрации предавани на системата „ръка – рамо“. Всички наши уреди са калибрирани. За направените от нас измервания се издават протоколи.