ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

МИКРОКЛИМАТ

Микроклимат на работното място. Измерване на микроклимат с калибрирани уреди с висока точност. Микроклимат измерване в топъл и студен период на годината.

ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТМИКРОКЛИМАТ

Микроклимат на работното място – видове

Здравейте микроклимат на работното място е още една статия от поредица такива, в които разглеждаме един от основните фактори на

Read More
ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТМИКРОКЛИМАТ

ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Здравейте измерване на микроклимат е още една статия от поредица такива, в които разглеждаме един от основните фактори на работната

Read More
ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТМИКРОКЛИМАТ

Микроклимат – основни понятия и стойности

Здравейте това е първа статия от поредица такива, в които ще разгледаме един от основните фактори на работната среда –

Read More