ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

МИКРОКЛИМАТ

Микроклимат на работното място. Измерване на микроклимат с калибрирани уреди с висока точност. Микроклимат измерване в топъл и студен период на годината.