ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

ИЗМЕРВАНЕ НА ШУМ

Измерване на шум от високо квалифицирани експерти. Измерване на шум с изключително точна апаратура. Издаване на протоколи от измерването на шума.