ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

ИЗМЕРВАНЕ НА ВИБРАЦИИ

Измерване на вибрации с калибрирани уреди с много висока точност. Измерване на вибрации от обучени професионалисти, които знаят какво и как.