ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

ЗА НАС

За нас експертите в измерванията на факторите на работната среда: микроклимат, осоветеност, шум вибрации, запрашеност. Измерване на ФРС с точна апаратура.