ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

ЗА НАС

Учените намериха начин за борбата със стареенето на тялото

Група учени са разработили ефективен начин за борбата със стареенето на тялото и мускулите. Изследването е проведено от учени от университета на Нов Южен Уелс и Харвард. Те са идентифицирали NAD+, че когато се инжектира в тялото, мускулите запазват издръжливостта и младостта по-дълго.

Отнсосно борбата със стареенето на тялото

Според публикации в медиите става дума за комбинация от две лекарства. Те вече са тествани върху мишки. Тестът е бил успешен.

Учените казват, че с възрастта тялото престава да снабдява правилно органите и мускулите на тялото с кръв. Клетките получават малко кислород и хранителни вещества. Те спират да растат и започват да умират. Процесът на стареене започва.

Изследователите обърнаха внимание на факта, че с възрастта в човешкото тяло има по-малко от окислената форма на вещество като никотинамид аденин динуклеотид или NAD. Именно липсата му забавя процеса на живот на клетките.

В лабораторията мишките започнаха умишлено да въвеждат това вещество с добавяне на сероводород. Мускулната активност и издръжливостта на мишките се е увеличила с 60 процента – както млади, така и стари.

Изследователите казват

Въвеждането на NAD активира протеина SIRT1. Той е отговорен в тялото за образуването на нови кръвоносни съдове и тяхната функционалност.

β-никотинамид аденин динуклеотид (NAD+) е вид коензим, който позволява на протоните (по-точно на водородните йони) да преминават. Появява се в много метаболитни реакции на клетките. NADH или по-конкретно NADH+H+ е форма на редукция, носеща не повече от два протона (написана като NADH+H+) и нейният стандартен електроден потенциал е -0,32V.

NAD+ е коензимът на дехидрогеназа като алкохол дехидрогеназа (ADH), която се използва за окисляване на етанол. Той играе незаменима роля в гликолизата, глюконеогенезата, цикъла на трикарбоксилната киселина и дихателната верига. Междинният продукт ще прехвърли отстранения водород към NAD, правейки го NAD+H+.

NAD+H+ може да се използва като водороден носител за синтез на АТФ чрез проникване на химическа връзка в електрон-транспортната верига.

Повече информация относно борбата със стареенето на тялото тук.