ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

ЗА НАС

Повече информация за писмения превод?

Преводът е услуга, която променя думи или текст от един език на друг език. Дълбокото разбиране на двата използвани езика е жизненоважно, за да бъде това точно.

Благодарение на глобалната свързаност на интернет, този процес е популярен в уебсайтове, търсачки и дори социални медии.

Но системите и услугите за превод варират в различните държави. Така че да разберете какво точно е преводът и как работи, може да бъде по-сложно, отколкото първоначално бихте си помислили.

 

Какво е писмен превод

Писменият превод е важен, тъй като този текст често се пише с намерение за публикуване. Когато се превежда писмено, оригиналният език се нарича изходен език. Но текстът на езика, на който се превежда, се нарича целеви език. Когато се превежда писмено, особено това, което ще бъде публикувано, резултатът трябва да предава същото намерение и значение като оригиналния текст. Така че това изисква преводач със солидни познания по двата езика. За да постигне този висок стандарт, ISO 17100 предоставя международно признат стандарт за измерване на преводаческите услуги.

Този стандарт предполага, че преводаческите услуги и доставчиците са квалифицирани, когато имат магистърска степен (или подобна квалификация) по превод. Алтернативно, когато имат бакалавърска степен по превод, съчетана с 3 години опит в превода на пълен работен ден.

Как да определим превода

Първата стъпка към отговора на въпроса „какво е превод?“ е да се определи самата услуга.

Преводът е процес на предаване на писмено съдържание от един език на друг език. Правилно преведен текст или думи ще предадат същото значение, емоция и намерение като оригиналното съобщение. Той също така ще вземе предвид всички потенциални различия в културата и изразите между двата езика. Хората понякога използват термините превод и устен превод като синоними. Но преводачът ще работи с писмен текст, а устният преводач ще работи устно.

 

Кой прави писмен превод

Много компании вече предлагат автоматизирани услуги, които ще свършат работата вместо вас. Но качеството на преводите може да варира. Различните компании ще извършват тази услуга по различни стандарти и цените ще варират в зависимост от това. Например документи, които се превеждат и изпращат до държавни органи, може да изискват заверен превод. Писмената работа, която се превежда, за да бъде публикувана, потенциално ще се нуждае от по-висок стандарт на превод от работата, която се използва само за информация. Така че нека разгледаме по-отблизо писмения превод.

 

Повече за писмения превод тук.