ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

ИЗМЕРВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТМИКРОКЛИМАТ

Микроклимат – основни понятия и стойности

Здравейте това е първа статия от поредица такива, в които ще разгледаме един от основните фактори на работната среда – микроклимат

МИКРОКЛИМАТ

1) Климатът на изолирана част от повърхността на земята, значително отличаваща се от климата на околните територии;

2) Климатът в затворени помещения, характеризиращ се с температурата, влажността, скоростта на движение на въздуха, а също така и топлинните лъчения отизлъчващи топлинаоколни повърхности , в т.ч. производственото оборудване.

На сайта на колегите експерти по изготвяне на професионална оценка на риска, може да намерите още полезна информация.

КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД МИКРОКЛИМАТ

Микроклимат е съчетание на физичните параметри на вътрешната среда в помещенията, влияещи на термичния обмен на организма и здравето на човека.

Към микроклиматичните показатели се отнасят температурата, влажността на въздуха, скоростта на движение на въздушните течения, температурата на повърхностите на околните конструкции, предмети, технологично оборудване. Също така и някои техни производни: разлики на температурата на въздуха вертикално и хоризонтално в помещението, интензивност на топлинното излъчване от вътрешни повърхности и др.

КАК ВЛИЯЕ МИКРОКЛИМАТЪТ

Комплексното влияние на микроклиматичните  параметри върху топлообмена на човека се дължи на специфичните физиологични реакции на организма. Температурни въздействия, превишаващи колебанията в рамките на комфортните условия, предизвикват промени в тонуса на мускулите, периферното кръвоснабдяване, функционирането на потните жлези, топлоотделянето.

В резултат поддържането на термичния баланс на организма се постига чрез значително натоварване на терморегулацията, което оказва негативно въздействие на самочувствието, способността за трезва преценка на ситуацията, физическата работоспособности в комплексен план – на здравето на човека.

Микроклимат в офиса
Микроклимат в офиса

МИКРОКЛИМАТ И ТОПЛИНЕН КОМФОРТ

Топлинното състояние, при което натоварването на системата за терморегулация на организма е незначително, се нарича топлинен комфорт. Той се осигурява в границите на физиологично обосновани оптимални микроклиматични условия. Целта е постигане на минимално натоварванена терморегулацията и усещане за комфорт.

МИКРОКЛИМАТ: ОПТИМАЛНИ СТОЙНОСТИ

У нас минималните изисквания към микроклимата на работното място са регламентирани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

В това число са определени оптимални стойности, които трябва да бъдат осигурени в:

 • болнични и лечебно-възстановителни заведения;
 • детски заведения;
 • битови помещения;
 • административни сгради

където оптималните условия са обосновани по технологични причини. Оптималните гранични стойности зависят от периода на годината и категорията на работата. При производствени условия те се прилагат при климатизирани производствени помещения и за постоянни работни места в климатизирани кабини за управление и контрол.

МИКРОКЛИМАТ: ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ

Допустимите гранични стойности зависят от:

 • периода на годината;
 • категорията на работата;
 • вида наработното място.

Те се прилагат в случаите, когато поради технически или технологични причини не евъзможно да се осигури спазване на оптималните гранични стойности.

Микроклимат в границите на допустимите гранични стойности в жилищни и обществени сгради се осигурява чрез:

 • съответстващо оборудване;
 • топлоизолиране;
 • влагозащита;
 • други подходящи конструктивни мерки.

Нормативно определените стойности за параметрите на микроклимата на работното място може да видите в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

За връзка с нас, използвайте следните контакти

Очаквайте и следващите ни публикации!