Измерване на прах

Ние може да извършим измервания на запрашеност.