ИЗМЕРВАНИЯ НА ФРС

ИЗМЕРВАНЕ ФАКТОРИТЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА

ЗА НАС

Изкуствени строителни материали

Изкуствени строителни материали

Друга голяма група строителни материали са изкуствените строителни материали.

Изкуствените строителни материали се произвеждат от естествени минерални и органични суровини (пясък, глина, нефт, газ, варовик и др.)

Изкуствени строителни материали. Също и индустриални отпадъци (шлака, пепел и др.) По специална технология. Получените изкуствени материали придобиват нови свойства, различни от тези на първоначалните суровини.

Възможността за използване на материали в строителни конструкции и продукти до голяма степен се определя от неговите свойства. Свойствата на материала се определят от състава и структурата на материала. Структурата на строителния материал се изучава на микро ниво с помощта на микроскопи и на макро ниво – визуално.

Микроструктурата на изкуствените строителни материали зависи от състава им и може да бъде нестабилна, оценена по вискозитет и пластичност (бои и лакове, циментова паста). С течение на времето се превръща в по-стабилна структура: аморфна (стъклена), характеризираща се с еднородност и хаотично разположение на молекулите, или стабилна – кристална (метали, камък).

Кристалната структура на строителния материал е кристална решетка със строго определена подредба на атомите. Един от основните показатели на кристалните решетки това е здравината. Свойствата на материалите са силно повлияни от формата, размера и разположението на кристалите. Фините кристали са по-хомогенни и устойчиви на външни влияния. Грубите кристални материали, като металите, имат по-голяма якост. Слоестата подредба на кристалите, подобно на шисти, осигурява лесно разделяне по равнините, което се използва за получаване на довършителни материали за плочки.

Микроструктурата на изкуствено получени строителни материали може целенасочено да се регулира в зависимост от посочените свойства и предназначение на продуктите.

Макроструктурата на строителния материал зависи от технологията за получаване на материала и суровините. И така, стъклото има плътна макроструктура, пяна силикат – клетъчна, пластмаса – слоеста, пясък и чакъл – насипни. Въпреки това, имайки същата основна суровина, например глина, и променяйки технологията, е възможно да се получат облицовъчни плочки с плътна структура, стенни фино-порести тухли и топлоизолационен клетъчен материал – експандирана глина.